Strategia UE na rzecz ochrony gleb 2030

Konsultacje publiczne w sprawie ewentualnego unijnego aktu o zdrowiu gleb dotyczącego
ochrony gleb, zrównoważonego gospodarowania glebami w UE i ich rekultywacji.

Zbyt niewielu ludzi ma świadomość, że cienka warstwa pod naszymi stopami to nasza przyszłość.

Gleba i szereg organizmów, które w niej żyją, zapewniają nam żywność, biomasę, włókna i surowce, regulują cykle obiegu wody, węgla i składników odżywczych oraz czynią możliwym życie na lądzie. Potrzeba tysięcy lat, aby wyprodukować kilka centymetrów tego „magicznego dywanu”.

To w glebie żyją organizmy stanowiące 25 % różnorodności biologicznej na naszej planecie i to ona jest fundamentem łańcuchów pokarmowych.

Łańcuchy pozwalają żywić ludzkość oraz tworzyć bioróżnorodność ponad poziomem gruntu. Do 2050 r. ta delikatna warstwa będzie musiała żywić i filtrować wodę pitną dla 10 miliardów ludzi.

Do 2050 r. wszystkie ekosystemy glebowe w UE będą w dobrym stanie, a tym samym będą bardziej odporne, co wymaga bardzo zdecydowanych zmian!

Do tego czasu normą stanie się ochrona, zrównoważone użytkowanie i rekultywacja gleby. Zdrowe gleby jako kluczowe rozwiązanie przyczyniają się do sprostania dużym wyzwaniom związanym z osiągnięciem neutralności klimatycznej i odporności na zmianę klimatu, rozwojem czystej (bio)gospodarki o obiegu zamkniętym, odwróceniem procesu utraty różnorodności biologicznej, ochroną zdrowia ludzi, powstrzymaniem pustynnienia i odwróceniem procesu degradacji gruntów.

Nasze gleby potrzebują uzdrowienia.

Od tego zależy, czy sami przetrwamy.