Pytania i odpowiedzi

Tutaj odpowiadamy na Twoje pytania, dotyczące naszego programu „Odnowa Zdegradowanych Gruntów” i naszej Fundacji.

Tak, jak najbardziej, będziemy zapraszać w konkretne lokalizacje. W obecnej chwili szykujemy się do współpracy z Kopalnią Konin, w sprawie rekultywacji gruntów pokopalnianych.

Fundacja korzysta z akredytowanych laboratoriów, które wyliczają ilość redukcji CO2 z zawartości węgla w roślinie.

Tak, wybieramy odmiany dostosowane do danego regionu. Każdy worek nasion posiada etykietą z informacją o pochodzeniu.

Tak, Fundacja dokonała zgłoszenia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jest zarejestrowana jako podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym, pod numerem 28/04/5252

Uprawy są kontrolowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz przez jednostki certyfikujące gospodarstwa ekologiczne, jeżeli na takich wysiewamy.

Pracujemy nad tym. Chcemy aby nasz program „Odnowa Zdegradowanych Gruntów” był rozpowszechniony na cały świat.

  1. Upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania konopi dla ochrony środowiska.
  2. Działania na rzecz rozwoju konopi na rynku polskim.
  3. Działania na rzecz promowania i rozwoju polskich upraw, polskiego przetwórstwa i polskich produktów konopnych.

Tak, ściśle współpracujemy z jednostkami naukowymi nad różnymi rozwiązaniami dotyczącymi wykorzystania konopi włóknistych. Więcej informacji znajduje się na stronie Fundacji: www.konopiedlaziemi.org

Fundacja ma swoją Radę Naukową, która wspiera ją w działaniach. Skład Rady Naukowej, znajduje się na naszej stronie Fundacji: www.konopiedlaziemi.org

Zgłoś się do nas a znajdziemy rozwiązanie na wspólną współpracę. Możliwości wykorzystania konopi są prawie nieograniczone.

To możliwość współpracy pomiędzy uprawiającym konopie a potrzebującym zredukować swój ślad węglowy. Fundacja „Konopie dla Ziemi” wspiera takie inicjatywy.