POLITYKA PRYWATNOŚCI

FUNDACJA „KONOPIE DLA ZIEMI” jest administratorem Twoich danych osobowych i jednocześnie usługodawcą serwisu internetowego uprawiajkonopie.pl

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nasz szczególnie ważna i zapewniamy wysokie standardy ochrony prywatności, a także dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były u nas bezpieczne. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, oraz jak wykorzystujemy pliki Cookies. Poinformujemy Cię także, jakie masz prawa, jakie posiadamy obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jak zbieramy Twoje dane i gdzie je przechowujemy.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię ochrony danych osobowych są przepisy o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako „RODO”).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest FUNDACJA „KONOPIE DLA ZIEMI” z siedzibą w Ogrodnikach 10 E, 82-316 Milejewo, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000874086, przez Sąd Rejonowy Olsztyn VIII Wydział Gospodarczy KRS.

W celu sprawnej komunikacji, utworzyliśmy specjalny adres e-mail, przeznaczony do kontaktów w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych kontakt@konopiedlaziemi.org. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych.

Jakie dane zbieramy i przetwarzamy?

Zbieramy tylko niezbędne dane, które są wymagane do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia na usługę. Twoje dane udostępnione są za Twoją zgodą. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, tak samo jak udostępnienie nam Twoich danych, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację usługi. Pola oznaczone, jako „obowiązkowe” są niezbędne, gdyż bez ich wypełnienia nie będziemy mogli zrealizować usługi. W celu wykonania usługi zbieramy takie dane jak:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres e-mail,
 3. Numer telefonu,
 4. Kraj/Region,
 5. Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość,
 6. Dane o używanej przeglądarce,
 7. Inne dane, które zostały dobrowolnie podane przez Ciebie.

Cel przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. wykonania umowy o świadczenie usług i usług elektronicznych, (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
 2. przekazania na Twój adres e-mail Newslettera prowadzonego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
 3. marketingu, jeśli osoba wyraziła na to zgodę i wykorzystywania plików Cookies (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
 4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).
 5. prowadzenia ksiąg rachunkowych i realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).

Twoje dane wykorzystujemy tylko w niezbędnym minimum.

Przekazywanie danych.

Twoje dane przekazujemy:

 1. firmom hostingowym,
 2. firmom IT,
 3. firmom obsługującymi płatności,
 4. dostawcom usług reklamowych i marketingowych,
 5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych,

z którymi współpracujemy. Przekazywanie danych osobowych tym podmiotom jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, przez Administratora. Przekazanie danych, nie występuje w każdym przypadku ani nie do wszystkich odbiorców. Dane przekazywane są wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Bezpieczeństwo danych.

Staramy się jak najlepiej zabezpieczyć Twoje dane. Wdrożyliśmy odpowiednie procedury mające zagwarantować ich bezpieczeństwo. Twoje dane będą zabezpieczane poprzez szyfrowanie SSL na serwerze AZ.PL. Dodatkowo w razie jakichkolwiek pytań możesz do nas napisać na specjalny adres mailowy: kontakt@konopiedlaziemi.org.

Ponadto na bieżąco monitorujemy sytuację i sprawdzamy czy Twoje dane są bezpieczne. Wprowadzamy odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez nas systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez nas dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają gwarancje bezpieczeństwa danych.

Twoje prawa.

Twoje dane przetwarzane są za Twoją zgodą, którą możesz wycofać w każdym momencie. Dodatkowo masz także następujące prawa wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: (treść Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.)

 • wglądu w swoje dane (dostępu), informacji o tym, jak Twoje dane są przetwarzane – art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania podanych danych – art. 16 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – art. 77 RODO;
 • Prawo sprzeciwu;
 • Prawo do przenoszenie danych, przetwarzanych na podstawie Twojej zgody;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w zakresie Twoich praw, możesz skontaktować się z nami: kontakt@konopiedlaziemi.org.

Rodzaj w/w uprawnień jest jednak zależny od danej sytuacji prawnej i nie zawsze wszystkie uprawnienia będą znajdowały zastosowanie do Twojego przypadku.

Czas przechowywania danych osobowych.

 1. Twoje dane będą przez nas przechowywane:

a) w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody, do momentu cofnięcia zgody;
b) do czasu wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także innych obowiązków prawnych.

Inne informacje.

 1. Twoje dane mogą być przekazywane do Państw Trzecich poza obszar UE, jednak Administrator zapewnia odpowiedni stopień ochrony. W przypadku kiedy nie będzie mógł go zapewnić, dla danego Państwa, osoba której dotyczą dane ma możliwość pozyskania kopii swoich danych. Przekazanie danych, nie występuje w każdym przypadku ani nie do wszystkich odbiorców. Dane przekazywane są wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
 3. W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, obecna Polityka Prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki Prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, rekomendujemy Ci regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
 4. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych: FUNDACJA „KONOPIE DLA ZIEMI” z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: kontakt@konopiedlaziemi.org. Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Ogrodniki 10 E, 82-316 Milejewo.

Pliki Cookies.

Informujemy, że podczas korzystania z Serwisu w Twoich urządzeniu końcowym zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: Twój adres IP, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a Twoim urządzeniem końcowym;
 • optymalizacji korzystania przez Ciebie ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na Twoim urządzeniu końcowym;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
 • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z Twojego urządzenia końcowego po wylogowaniu z Serwisu, lub po opuszczeniu stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w Twoim urządzeniu końcowym wyłącznie za jego zgodą.

Informujemy Cię, że:

 • Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w Twoim urządzeniu końcowym. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Cię o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej przez Ciebie stosowanej, jednak ograniczenie stosowania plików „cookies” może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
 • Pliki „cookies” zainstalowane w Twoim urządzeniu końcowym Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawcami lub partnerami biznesowymi.
 • Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi nam przez Ciebie w ramach korzystania z Serwisu.
 • Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiadamy wyłącznie My. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies, możesz zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu Internetowego uprawiajkonopie.pl, ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
 2. Jeśli jeszcze jakieś kwestie budzą Twoje wątpliwości, możesz do nas napisać na adres mailowy podany w niniejszej Polityce Prywatności.